شرکت گنجینه پژوهش هامون اسپادانا ارائه دهنده خدماتی نظیر : امکان سنجی طرح - مطالعات کاربردی ، توسعه ای - برنامه ریزی کلان ، بخشی ، منطقه ای - آمایش - کنترل پروژه - نظارت - ارزیابی - طرحهای آماری - نظامهای کیفیت - آموزش - ارائه معیارهای فنی ، اجرایی - خدمات مدیریت - خدمات کامپیوتری -مهندسی ارزش و خدمات جنبی گروههای مهندسی
Untitled Document
Untitled Document
   
Untitled Document
   
Untitled Document
     
  آدرس جدید شرکت ...
     
  راه اندازی سایت شرکت ...
     
   ...
Untitled Document
Untitled Document