شرکت گنجینه پژوهش هامون اسپادانا ارائه دهنده خدماتی نظیر : امکان سنجی طرح - مطالعات کاربردی ، توسعه ای - برنامه ریزی کلان ، بخشی ، منطقه ای - آمایش - کنترل پروژه - نظارت - ارزیابی - طرحهای آماری - نظامهای کیفیت - آموزش - ارائه معیارهای فنی ، اجرایی - خدمات مدیریت - خدمات کامپیوتری -مهندسی ارزش و خدمات جنبی گروههای مهندسی
Untitled Document
Untitled Document
   
Untitled Document
   
Untitled Document
     
  آدرس جدید شرکت ...
     
  راه اندازی سایت شرکت ...
     
   ...
Untitled Document
Untitled Document

سایت شرکت گنجینه پژوهش هامون اسپادانا در تاریخ 14/10/1389 راه اندازی شد